Project

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Korisnik:
Obrt Boudoir

Naziv projekta Korisnika:
Razvoj proizvodnih kapaciteta i zaštita tradicijskog obrta u području dizajnerskih djelatnosti

Kratki opis projekta:
Za potrebe širenja proizvodnje i širenja plasmana na inozemna tržišta provode se sljedeće aktivnosti: Širenje proizvodnog pogona na novi pogon i adaptacija postojećeg, ulaganje u nove strojeve potrebne za tehnološki razvoj, marketinške aktivnosti (promidžba i vidljivost).

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Jačanje kapaciteta tradicijskog obrta u području specijaliziranih dizajnerskih djelatnosti za povećanje proizvodnje i plasmana proizvoda na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom tržištu. Kroz implementaciju općeg cilja brend Boudoir razvit će proizvodne kapacitete širenjem proizvodnog pogona, nabavkom novih industrijskih strojeva i novim zapošljavanjima.

 

Ukupna vrijednost projekta: 307.700,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 241.103,51 HRK

Razdoblje provedbe projekta (od-do): 01.10.2017.- 01.04.2019.

Kontakt osoba za više informacija:

Martina Čičko Karapetrić, e-mail: [email protected], +385914813464

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija: 
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost obrta Boudoir.

Logotipi-svi